Nabór do służby

Kandydaci zainteresowani służbą w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym proszeni są o przysyłanie adresowanego do Szefa CBA podania wraz z następującymi załącznikami:
 

  • Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w CBA - pobierz:   [98 kB]
  • Curriculum Vitae,
  • list motywacyjny,
  • aktualne zdjęcie (4x3,5 cm).

Dokumenty można składać listem tradycyjnym, na adres:
Szef CBA
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
lub poprzez pocztę elektroniczną na adres:
rekrutacja@cba.gov.pl

Kandydaci proszeni są o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)". W przypadku braku powyższego zastrzeżenia, dokumenty Kandydatów do służby w CBA nie będą rozpatrywane. 

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Data publikacji : 11 września 2007, 10:00
Data modyfikacji : 21 czerwca 2013, 12:33

Redaktor DKiS
Rejestr zmian
Opublikowane przez : Redaktor serwisu
Autor: CBA