Nawigacja


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady oraz tryb udostępniania tych informacji. Zgodnie z ustawą, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są m.in. organy władzy publicznej, w tym Centralne Biuro Antykorupcyjne.
W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, został utworzony urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej. Jednym ze sposobów udostępniania informacji publicznej jest jej opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Strona, na której się Państwo znajdujecie, jest właśnie stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

do góry