Nawigacja

Były Szef CBA Ernest Bejda

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o CBA z dniem 19 lutego 2016 r. powołała Ernesta Bejdę na stanowisko Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Już wcześniej,  w dniu 1 grudnia 2015 r., Pani Premier powierzyła E. Bejdzie pełnienie obowiązków Szefa CBA.  

Ernest Bejda ur. 24 września 1973 r.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  W 1997 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Po studiach, w latach 1997-1999 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu prokuratorskiego. Od 2000 r. do 2002 r. pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie. W latach 2000-2004 odbył aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego od 2004 r. pracował jako adwokat prowadząc własną kancelarię. W 2006 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Szefa CBA. Funkcję tę sprawował do 2009 r. W 2010 r. został zwolniony ze służby w CBA. Po zwolnieniu ze służby w CBA pracował między innymi jako radca prawny prowadząc własną kancelarię prawną.

Zgodnie z treścią art. 72 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Szef CBA i jego zastępcy składają oświadczenia o swoim stanie majątkowym Prezesowi Rady Ministrów. Oświadczenia Szefa CBA i jego zastępców są zamieszczane bez ich zgody, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia, na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej CBA, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia wskazanych w oświadczeniu nieruchomości.

 

Metadane

Data publikacji 02.12.2015
Data modyfikacji 29.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
CBA
Osoba udostępniająca informację:
Julita Wijas
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Wolnicka
do góry