Nawigacja

Szef CBA Andrzej Stróżny

 

Szef CBA Andrzej Stróżny ur. 3 kwietnia 1970 r. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-1992 odbył zasadniczą służbę wojskową w Żaganiu. Od 1992 r. służył w Policji, gdzie między innymi pełnił funkcje kierownicze w wydziale do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, w tym w pionie zabójstw. Od 2006 roku pełnił służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie kierował Departamentami: Postępowań Karnych, Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej oraz Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. W latach 2008-2015 pracował jako ekspert w pionie zwalczania terroryzmu oraz pionie kontrwywiadu. W grudniu 2015 r. objął stanowisko dyrektora DelegaturyABW w Katowicach, której właściwość miejscowa obejmuje województwa: śląskie, łódzkie, opolskie i małopolskie. Służbę w ABW zakończył w stopniu pułkownika.

W czasie pełnienia służby był wielokrotnie nagradzany państwowymi odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużony dla Straży Granicznej, Brązowym Medalem Zasłużony Policjant.

Metadane

Data publikacji 25.02.2020
Data modyfikacji 20.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry