Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek

Informacja o dokonanej darowiźnie składników majatku ruchomego na rzecz jednostek niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi

Na podstawie § 38 pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz.2004 z 2019r.), uprzejmie informujemy o zakończeniu procedury dokonania darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych , niebędących  państwowymi jednostkami budżetowymi , oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadządziałalność charytatywn, opiekuńczą, kulturalną , leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawcząsportową lub turystyczn, z przeznaczeniem na realizacjęich celów statutowych wymienionych w załączniku nr 1.

Metadane

Data wytworzenia : 02.09.2020
Data publikacji 02.09.2020
Data modyfikacji 02.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Mysinska BL
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Mysińska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Mysińska
do góry