Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do służby

Kandydaci zainteresowani służbą/pracą w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym proszeni są o przysyłanie adresowanego do Szefa CBA podania wraz z następującymi załącznikami:
 

  • kwestionariusz osobowy:

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w CBA (pdf  87,9 KB)   

Kwestionariusz osobowy kandydata do slużby w CBA (doc 94,6 KB)

  • curriculum vitae,
  • list motywacyjny,
  • 2 aktualne zdjęcia paszportowe (4,5 x 3,5 cm).

Dokumenty można składać listem tradycyjnym na adres:


Szef CBA
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa

lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rekrutacja@cba.gov.pl.

 

Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym".

 

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę/służbę w CBA:

Informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef CBA, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na funkcjonariuszy oraz pracowników CBA i udostępniane pracownikom/ funkcjonariuszom Biura Kadr i Szkolenia CBA;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p. tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przez kandydata do pracy spowoduje, że aplikacja nie będzie przez CBA rozpatrywana.

Metadane

Data publikacji 31.07.2017
Data modyfikacji 07.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kaczorek
Osoba modyfikująca informację:
Redaktor BKiS
do góry