Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do służby

Kandydaci zainteresowani służbą/ pracą w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym proszeni
są o przysyłanie adresowanego do Szefa CBA podania wraz z następującymi załącznikami:
 

  • Kwestionariusz osobowy:

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w CBA (pdf  87,9 KB)   

Kwestionariusz osobowy kandydata do slużby w CBA (doc 94,6 KB)

  • Curriculum Vitae,
  • list motywacyjny,
  • 2 aktualne zdjęcie paszportowe (4,5 x 3,5 cm).

Dokumenty można składać listem tradycyjnym, na adres:
Szef CBA
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
lub poprzez pocztę elektroniczną na adres:
rekrutacja@cba.gov.pl

Kandydaci proszeni są o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)". W przypadku braku powyższego zastrzeżenia, dokumenty Kandydatów do służby
w CBA nie będą rozpatrywane. 

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę/ służbę w CBA:

            Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef CBA, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa;

- Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na funkcjonariuszy oraz pracowników CBA i udostępniane pracownikom/ funkcjonariuszom Biura Kadr i Szkolenia CBA.

- posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych
w art. 22 ¹ § 1 k.p. tj. imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przez kandydata do pracy spowoduje, ze otrzymana aplikacja nie będzie przez CBA rozpatrywana.

Metadane

Data publikacji 31.07.2017
Data modyfikacji 31.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kaczorek
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kaczorek
do góry