Nawigacja

Zamówienia poniżej 30 tys. EURO

Aktualna wersja stronty

zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

usuniecie (wycinka) 5 (słownie: pięciu) drzew rosnących na terenie delegatury centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul.Żołnierskiej 4D (dz. nr 65/3 i 64/9 z obrębu 2057)

Opublikowane przez Katarzyna Kruczek
Data publikacji : 23.07.2015
Wersja dokumentu : 2
Autor Magdalena Mysińska

Poprzednie wersje strony

do góry