Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ubezpieczenie majątku Centralnego Biura Antykorupcyjnego

numer sprawy 36/>PU/2017/JC

Tytuł –  ubezpieczenie majątku CBA

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-12-28

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515400-7, 66516000-0, 66510000-8

 

Metadane

Data publikacji 28.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry