Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa artykułów biurowych

sprawa nr 30>PU/2018/TCz

Tytuł –   Dostawa artykułów biurowych.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść zawiadomienia  została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30190000-7

Metadane

Data publikacji 18.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry