Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Umowa ramowa na lata 2018-2019 na zakup telefonów IP

Postępowanie nr 44/>PU/2018/KK

Tytuł –  Umowa ramowa na lata 2018-2019 na zakup telefonów IP

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-11-14

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32523000-5

Metadane

Data publikacji 14.11.2018
Data modyfikacji 14.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry