Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup drukarek laserowych kolorowych oraz monitorów

dotyczy postępowania nr 75/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Zakup drukarek laserowych kolorowych oraz monitorów

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-12-04

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30232110-8, 32323000-3

Metadane

Data publikacji 04.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry