Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Kruczek 17.01.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.01.2019 09:12 Katarzyna Kruczek
modyfikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
23.01.2019 16:12 Katarzyna Kruczek
modyfikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
23.01.2019 14:20 Katarzyna Kruczek
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej, które Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
23.01.2019 14:20 Katarzyna Kruczek
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
23.01.2019 14:20 Katarzyna Kruczek
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej, które Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
23.01.2019 14:19 Katarzyna Kruczek
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Wykonawca, które Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
23.01.2019 14:18 Katarzyna Kruczek
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
23.01.2019 14:18 Katarzyna Kruczek
publikacja
Załącznik: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 2 pkt. 10) Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
22.01.2019 15:54 Katarzyna Kruczek
modyfikacja
Załącznik: Wyjaśnienie treści ogłoszenia_II
22.01.2019 15:54 Katarzyna Kruczek
modyfikacja
Załącznik: Wyjaśnienie treści ogłoszenia
22.01.2019 15:47 Katarzyna Kruczek
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienie treści ogłoszenia_III
22.01.2019 15:01 Katarzyna Kruczek
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienie treści ogłoszenia_II
21.01.2019 15:13 Katarzyna Kruczek
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienie treści ogłoszenia
21.01.2019 15:13 Katarzyna Kruczek
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienie treści ogłoszenia
17.01.2019 12:33 Katarzyna Kruczek
publikacja
do góry