Nawigacja

Udostępnianie informacji

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego udostępnia będące w jego posiadaniu lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego informacje, stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), w sposób i na warunkach określonych w ustawie, w szczególności – w granicach przepisów o ochronie informacji niejawnych i z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub elektronicznym: 

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9, 00–583 Warszawa

e-mail: bip@cba.gov.pl

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Metadane

Data publikacji 01.08.2007
Data modyfikacji 30.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik jednostki
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
1984
do góry