Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Usługa serwisu i aktualizacji systemu wraz ze wsparciem konsultantów dla wdrożonego u Zamawiającego systemu klasy ERP

dotyczy postępowania nr 1/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł – Usługa serwisu i aktualizacji systemu wraz ze wsparciem konsultantów dla wdrożonego u Zamawiającego systemu klasy ERP

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-06-03

 

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 72250000-2, 72590000-7

Metadane

Data publikacji 03.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry