Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Położenie instalacji pola drenażowego w OSK CBA w Lucieniu

dotyczy postępowania nr 8/ZP/CBA/2016/TCz

Tytuł – Położenie instalacji pola drenażowego w OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-07-22

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45111000-8, 45330000-9

Metadane

Data publikacji 22.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry