Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej

dotyczy postępowania nr 19/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł – Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-09-22

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30236000-2,

Metadane

Data publikacji 22.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry