Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa samochodu klasy BUS - 1 szt.

dotyczy postępowania nr 47/ZP/CBA/2016

Tytuł –  Dostawa samochodu klasy BUS - 1 szt.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-12-28

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  34.11.00.00-1,

Metadane

Data publikacji 28.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry