Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie sortowania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ich ewentualnych zwrotów

postępowanie nr 38/ZP/CBA/2016/MT

Tytuł – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym w zakresie sortowania, przyjmowania, przemieszczania  i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ich ewentualnych zwrotów

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-01-10

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  64110000-0

Metadane

Data publikacji 10.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry