Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej

sprawa nr 8/>PU/2017/TCz

Tytuł –  Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-07-04

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30236000-2

Metadane

Data publikacji 04.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry