Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Krakowie przy ul. Fabrycznej 18

dotyczy postępowania nr 1/OBR/2017/EMi

Tytuł –  Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Krakowie przy ul. Fabrycznej 18

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4a ustawy Pzp, obejmującym zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w trybie przetargu ograniczonego.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-07-20

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45312000-7, 45312200-9, 45314300-4, 45311200-2, 45314320-0

Metadane

Data publikacji 20.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry