Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa samochodu klasy D kombi - 1 szt.

dotyczy postępowania nr 15/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Dostawa samochodu klasy D kombi - 1 szt.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-08-18

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34.11.00.00-1

Metadane

Data publikacji 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry