Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych (zadanie nr 1), zakup tuszy i tonerów do drukarek (zadanie nr 2), zakup materiałów eksploatacyjnych (zadanie nr 3)

sprawa nr 16/>PU/2017/MT

Tytuł – Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych  (zadanie nr 1), zakup tuszy i tonerów do drukarek (zadanie nr 2), zakup materiałów eksploatacyjnych (zadanie nr 3)

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-09-21

1. Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30234000-8, 30237200-1, 30237400-3, 32342000-2, 32420000-3, 30125110-5, 30192300-4, 30124300-7, 30192112-9, 30124000-4, 30125100-2

Metadane

Data publikacji 21.09.2017
Data modyfikacji 21.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry