Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Mieszczańskiej 9.

dotyczy postępowania nr 11/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Mieszczańskiej 9.

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji 2017-10-04

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.33.00.00-9

Metadane

Data publikacji 04.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry