Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm

sprawa nr 40/>PU/2017/TCz

Tytuł – Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm 

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  35321100-1

Metadane

Data publikacji 05.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry