Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych

Postępowanie nr - 32/>PU/2017/JC

Tytuł –  zakup urządzeń wielofunkcyjnych
oraz drukarek laserowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-12-14

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30121000-3, 3232110-8

Metadane

Data publikacji 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry