Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa stacji roboczych analitycznych wysokowydajnych

sprawa nr 27/>PU/2017/MT

Tytuł – Dostawa stacji roboczych analitycznych wysokowydajnych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-01-05

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30211000-1

Metadane

Data publikacji 05.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry