Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ubezpieczenie majątku Centralnego Biura Antykorupcyjnego

postępowanie nr - 36/>PU/2017/JC

Tytuł –   Ubezpieczenie majątku CBA

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-01-10

1.Treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515400-7, 66516000-0, 66510000-8.

Metadane

Data publikacji 10.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry