Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa macierzy dyskowych NAS oraz dysków

Postępowanie nr 10/>PU/2018/KK

Tytuł –   Dostawa macierzy dyskowych NAS oraz dysków

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-28-28

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233100-2, 30234000-8.

Metadane

Data publikacji 28.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry