Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zawarcie umowy ramowej na zakup drukarek laserowych monochromatycznych A4-A5

dotyczy postępowania nr 35/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Zawarcie umowy ramowej na zakup drukarek laserowych monochromatycznych A4-A5

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-05

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30121000-3, 30232110-8

Metadane

Data publikacji 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry