Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup amunicji

sprawa nr 66/>PU/2018/MT

Tytuł – Zakup amunicji

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-12-05

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35330000-6

Metadane

Data publikacji 05.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry