Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostosowanie nieruchomości położonej przy ulicy Serdecznej w Wysogotowie do potrzeb Delegatury CBA w Poznaniu

nr sprawy 55/>PU/2018/MT

Tytuł –  Dostosowanie nieruchomości położonej przy ulicy Serdecznej w Wysogotowie do potrzeb Delegatury CBA w Poznaniu

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - zmówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-12-07

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2, 45330000-9, 453110000-3, 45340000-2

Metadane

Data publikacji 07.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry