Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przebudowa garaży na stację obsługi pojazdów, Warszawa, ul. Powsińska 69/71

dotyczy postępowania nr 58/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Przebudowa garaży na stację obsługi pojazdów, Warszawa, ul. Powsińska 69/71

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-12-31

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45210000-2, 45330000-9, 45311000-0.

Metadane

Data publikacji 31.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry