Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup sprzętu komputerowego

Sprawa nr 70/>PU/2018/JC

Tytuł – Zakup sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-12-31

1. Pełna treść ogłoszenia   została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30213000-5

 

 

Metadane

Data publikacji 31.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry