Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Umowa ramowa na zakup sprzętu teleinformatycznego

Postępowanie nr 54/>PU/2018/KK

Tytuł –  Umowa ramowa na zakup sprzętu teleinformatycznego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-01-09

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5

Metadane

Data publikacji 09.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry