Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup energii elektrycznej do nieruchomości CBA w Warszawie przy ul. L. Krzywickiego 34

sprawa nr 8/>PU/2019/MT

Tytuł – Zakup energii elektrycznej do nieruchomości CBA w Warszawie przy ul. L. Krzywickiego 34

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-04-24

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09300000-2

Metadane

Data publikacji 24.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry