Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Remont tarasu budynku nr 9 na terenie OSK CBA w Lucieniu

dotyczy postępowania nr 41/>PU/2019/EMi

Tytuł –  Remont tarasu budynku nr 9 na terenie OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-09-02

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45400000-1, 45111300-1, 45111220-6, 45111200-0, 45410000-4, 45450000-6, 45223110-0

Metadane

Data publikacji 02.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry