Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA położonej we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4

dotyczy postępowania nr 58/>PU/2019/EMi

Tytuł –  Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA położonej we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-11-25

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09121000-3

Metadane

Data publikacji 25.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry