Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na rozbudowę centrali cieplnej na terenie Ośrodka Szkoleniowo Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu

sprawa nr 21/ZP/CBA/2016/TCz

Tytuł – Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na rozbudowę centrali cieplnej na terenie Ośrodka Szkoleniowo Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-08-29

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  71320000-7, 71321000-4, 71321200-6, 71351910-5

Metadane

Data publikacji 29.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry