Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa oraz montaż urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali

nr postępowania 26/ZP/CBA/2016/MT

Tytuł - Dostawa oraz montaż urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35124000-9.

Metadane

Data publikacji 04.10.2016
Data modyfikacji 04.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry