Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Usługa odświeżenia estetyki pomieszczeń, polegająca na reperacji ścian i sufitów oraz ich malowaniu oraz dostarczenie i wymiana wykładzin podłogowych

postępowanie nr 40/ZP/CBA/2016/MT

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-11-15

1. Pełna treść informacji w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45440000-3, 45442000-7, 45324000-4, 45442180-2, 45432100-5

Metadane

Data publikacji 15.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry