Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa samochodu klasy BUS osobowy - 1 szt.

dotyczy postępowania nr 45/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł –  Dostawa samochodu klasy BUS osobowy - 1 szt. 

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-11-23

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  34.11.00.00-1,

Metadane

Data publikacji 23.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry