Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Świadczenie usług monitoringu elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach CBA

dotyczy postępowania nr 43/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł –   Świadczenie usług monitoringu elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach CBA

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 4

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-12-06

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  79.70.00.00-0,

Metadane

Data publikacji 06.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry