Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa sprzętu komputerowego

sprawa nr 2/<PU/2017/TCz

Tytuł –  Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty, unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30213000-5

Metadane

Data publikacji 18.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry