Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Mieszczańskiej 9.

dotyczy postępowania nr 11/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Mieszczańskiej 9.

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-08-29

1. Pełna treść pisma  została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.33.00.00-9

Metadane

Data publikacji 29.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry