Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Usługa modyfikacji działającej Platformy e-learingowej CBA, jej obsługa oraz administrowanie

sprawa nr 29/>PU/2017/TCz

Tytuł –  Usługa modyfikacji działającej Platformy e-learingowej CBA, jej obsługa oraz administrowanie

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-10-16

1. Pełna treść zawiadomienia została załączona  w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  80420000-4, 80521000-2, 80000000-4

Metadane

Data publikacji 16.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry