Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych oraz dostawa akcesoriów komputerowych

dotyczy postępowania nr 31/>PU/2017/MT

Tytuł –  Dostawa materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych oraz dostawa akcesoriów komputerowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-10-25

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   30234000-8, 30237200-1, 30237400-3, 32342000-2, 32420000-3, 30237280-5

Metadane

Data publikacji 25.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry