Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa stacji roboczych analitycznych wysokowydajnych

sprawa nr 27/>PU/2017/MT

Tytuł – Dostawa stacji roboczych analitycznych wysokowydajnych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-13

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30211000-1

Metadane

Data publikacji 13.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry