Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup oraz dostawa amunicji 9x19mm FMJ

dotyczy postępowania nr 39/>PU/2017/MT

Tytuł –  zakup oraz dostawa amunicji 9x19mm FMJ

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-12-13

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  35330000-7

Metadane

Data publikacji 13.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry