Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2.

dotyczy postępowania nr 4/>PU/2018/EMi

Tytuł –   Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2.

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-05-09

1. Pełna treść informacji  została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45210000-2, 45330000-9, 45311000-0, 45233140-2

Metadane

Data publikacji 09.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry