Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa sprzętu komputerowego

dotyczy postępowania nr 11/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze oferty - zadanie 1, unieważnienie zadania nr 2

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-06-05

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30213300-8, 31213100-6

Metadane

Data publikacji 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry